Paikannimien louhintaa historiallisista teksteistä. © 2017 Asko Nivala

Romantic Cartographies

Romanttiset kartografiat. Eletty ja kuviteltu tila englantilaisen ja saksalaisen romantiikan teksteissä, 1790–1840

Useimmat tekstit ovat tilallisia ja edellyttävät paikkojen verkostoa. Tämä oli erityisen tyypillistä romantiikan aikakaudella (1790-1840), jota luonnehti kasvava kiinnostus historiallisiin paikkoihin ja luonnonympäristöihin. Romantic Cartographies on digitaalisten ihmistieteiden hanke, joka esittää uusia tulkintoja englannin ja saksankielisen romantiikan teksteistä keskittyen tilallisuuteen. Se analysoi romantiikan tekstien tilallisuutta rekonstruoimalla erilaisia karttoja, joita ne edellyttävät. Hankkeessa kehitetty geoparsing-menetelmä mahdollistaa paikkatietojen louhimisen esiin poikkeuksellisen suuresta tekstikorpuksesta. Romantiikan paikkoja visualisoidaan päällekkäisille kartoille, jotka tuottavat uutta tietoa keskuksen ja periferian sekä urbaanien ja luonnonpaikkojen välisesta suhteesta romantiikassa.

Hankkeen verkkosivuista on julkaistu alfa-versio, jossa voit selata projektin tietokantaa tekstien, tekijöiden, paikkojen, matkareittien ja aiheen mallinnuksen tulosten näkökulmista.

Rahoittajat

  • 2017-2019 Turku Institute for Advanced Studies
  • 2019-2022 Suomen Akatemia (päätös 321945)